Hagen Sataslåtten, O. «Noark-Standarden Sett I Lys Av åpen Forvaltning Og Tilgang Til Offentlig Informasjon». Tidsskriftet Arkiv, bd. 8, nr. 2, januar 2018, doi:10.7577/ta.2602.