Hagen Sataslåtten, O. «Noark-standarden sett i lys av åpen forvaltning og tilgang til offentlig informasjon». Tidsskriftet Arkiv, bd. 8, nr. 2, januar 2018, doi:10.7577/ta.2602.