Veum, S. «Videre veivalg for arkivering i Norge: En drøfting med utgangspunkt i Noark, SIARD og innebygd arkivering». Tidsskriftet Arkiv, bd. 10, nr. 1, desember 2022, s. 42, doi:10.7577/ta.5200.