Veum, S. «Videre Veivalg for Arkivering I Norge: En drøfting Med Utgangspunkt I Noark, SIARD Og Innebygd Arkivering». Tidsskriftet Arkiv, bd. 10, nr. 1, desember 2022, s. 42, doi:10.7577/ta.5200.