1.
Christensen C. Bevaring, formidling, interaksjon. Refleksjoner rundt arkivet som levende hus. TA [Internett]. 11. mai 2017 [sitert 14. juni 2021];8(2). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/arkiv/article/view/2125