1.
Bould M. Elektronisk dokumentasjonsforvaltning – i teori og praksis Den første moderne læreboken på feltet som foreligger på et nordisk språk. TA [Internett]. 11. mai 2017 [sitert 21. september 2021];8(2). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/arkiv/article/view/2127