1.
Hagen Sataslåtten O. Noark-standarden sett i lys av åpen forvaltning og tilgang til offentlig informasjon. TA [Internett]. 16. januar 2018 [sitert 21. september 2021];8(2). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/arkiv/article/view/2602