1.
Veum S. Videre veivalg for arkivering i Norge: En drøfting med utgangspunkt i Noark, SIARD og innebygd arkivering. TA [Internett]. 23. desember 2022 [sitert 6. desember 2023];10(1):42. Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/arkiv/article/view/5200