[1]
Angelshaug, H.K. 2015. Fra hjelper til profesjonsutøver - profesjonalisering av tolkeyrket i Norge: English title: From assistant to professional – the professionalization of interpretation in Norway. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice. 2, 1 (Jan. 2015). DOI:https://doi.org/10.7577/fleks.1300.