[1]
Røthing, Åse 2019. «Ubehagets pedagogikk» – en inngang til kritisk refleksjon og inkluderende undervisning? English title: “Pedagogy of discomfort”- an entry to critical reflection and inclusive teaching?. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice. 6, 1 (Mar. 2019), 40–57. DOI:https://doi.org/10.7577/fleks.3309.