[1]
Christensen, C. 2019. Minoritetspolitisk historie som profesjonskunnskap – en personlig refleksjon om «praktisk relevans»: English title: The history of minorities as professional knowledge – a personal reflection on "practical relevance". FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice. 6, 1 (Mar. 2019), 66–77. DOI:https://doi.org/10.7577/fleks.3311.