(1)
Angelshaug, H. K. Fra hjelper til profesjonsutøver - profesjonalisering av tolkeyrket i Norge: English title: From assistant to professional – the professionalization of interpretation in Norway. FLEKS 2015, 2.