(1)
Nordhaug, K. Tore Linné Eriksen og de store utviklingsspørsmålene: English title: Tore Linné Eriksen and the grand questions of development studies. FLEKS 2015, 2.