(1)
Linné Eriksen, T. Verden er ikke som før. Men er alt nytt? Kommentar til Kristen Nordhaug. FLEKS 2015, 2.