(1)
Røthing, Åse. «Ubehagets pedagogikk» – en inngang til kritisk refleksjon og inkluderende undervisning? English title: “Pedagogy of discomfort”- an entry to critical reflection and inclusive teaching?. FLEKS 2019, 6, 40-57.