(1)
Båtnes, P. I. Identitetspolitikk Til besvær – Om Det Nye Ubehaget I profesjonsutøvelsen: English Title: The Nuisance of Identity Politics – on the New Discomfort in Professional Practice. FLEKS 2019, 6, 58-65.