Angelshaug, H. K. (2015). Fra hjelper til profesjonsutøver - profesjonalisering av tolkeyrket i Norge: English title: From assistant to professional – the professionalization of interpretation in Norway. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice, 2(1). https://doi.org/10.7577/fleks.1300