Linné Eriksen, T. (2015). Verden er ikke som før. Men er alt nytt? Kommentar til Kristen Nordhaug. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice, 2(2). https://doi.org/10.7577/fleks.1500