Kolshus, T. (2019). Esoterogeni og aktiv forskjellsdannelse: <br> Religion og identitetsskapning, i Stillehavet og andre steder: English title: Esoterogeny and the creation of difference: Religion and identity making, in the Pacific and elsewhere. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice, 6(1), 24–39. https://doi.org/10.7577/fleks.3308