Røthing, Åse. (2019). «Ubehagets pedagogikk» – en inngang til kritisk refleksjon og inkluderende undervisning? English title: “Pedagogy of discomfort”- an entry to critical reflection and inclusive teaching?. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice, 6(1), 40–57. https://doi.org/10.7577/fleks.3309