Christensen, C. (2019). Minoritetspolitisk historie som profesjonskunnskap – en personlig refleksjon om «praktisk relevans»: English title: The history of minorities as professional knowledge – a personal reflection on "practical relevance". FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice, 6(1), 66–77. https://doi.org/10.7577/fleks.3311