Angelshaug, Hanne Kristine. 2015. “Fra hjelper til profesjonsutøver - profesjonalisering av tolkeyrket i Norge: English title: From assistant to professional – the professionalization of interpretation in Norway”. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice 2 (1). https://doi.org/10.7577/fleks.1300.