Røthing, Åse. 2019. “«Ubehagets pedagogikk» – en inngang til kritisk refleksjon og inkluderende undervisning? English title: ‘Pedagogy of discomfort’- an entry to critical reflection and inclusive teaching?”. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice 6 (1):40-57. https://doi.org/10.7577/fleks.3309.