Røthing, Åse. 2019. “«Ubehagets Pedagogikk» – En Inngang Til Kritisk Refleksjon Og Inkluderende Undervisning? English Title: ‘Pedagogy of discomfort’- an Entry to Critical Reflection and Inclusive Teaching?”. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice 6 (1):40-57. https://doi.org/10.7577/fleks.3309.