Båtnes, Per Inge. 2019. “Identitetspolitikk Til besvær – Om Det Nye Ubehaget I profesjonsutøvelsen: English Title: The Nuisance of Identity Politics – on the New Discomfort in Professional Practice”. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice 6 (1):58-65. https://doi.org/10.7577/fleks.3310.