Angelshaug, H. K. (2015) “Fra hjelper til profesjonsutøver - profesjonalisering av tolkeyrket i Norge: English title: From assistant to professional – the professionalization of interpretation in Norway”, FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice, 2(1). doi: 10.7577/fleks.1300.