Linné Eriksen, T. (2015) “Verden er ikke som før. Men er alt nytt? Kommentar til Kristen Nordhaug”, FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice, 2(2). doi: 10.7577/fleks.1500.