Røthing, Åse (2019) “«Ubehagets pedagogikk» – en inngang til kritisk refleksjon og inkluderende undervisning? English title: ‘Pedagogy of discomfort’- an entry to critical reflection and inclusive teaching?”, FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice, 6(1), pp. 40–57. doi: 10.7577/fleks.3309.