Båtnes, P. I. (2019) “Identitetspolitikk til besvær – om det nye ubehaget i profesjonsutøvelsen: English title: The nuisance of identity politics – on the new discomfort in professional practice”, FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice, 6(1), pp. 58–65. doi: 10.7577/fleks.3310.