[1]
H. K. Angelshaug, “Fra hjelper til profesjonsutøver - profesjonalisering av tolkeyrket i Norge: English title: From assistant to professional – the professionalization of interpretation in Norway”, FLEKS, vol. 2, no. 1, Jan. 2015.