[1]
Åse Røthing, “«Ubehagets pedagogikk» – en inngang til kritisk refleksjon og inkluderende undervisning? English title: ‘Pedagogy of discomfort’- an entry to critical reflection and inclusive teaching?”, FLEKS, vol. 6, no. 1, pp. 40–57, Mar. 2019.