Angelshaug, H. K. “Fra hjelper til profesjonsutøver - profesjonalisering av tolkeyrket i Norge: English title: From assistant to professional – the professionalization of interpretation in Norway”. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice, vol. 2, no. 1, Jan. 2015, doi:10.7577/fleks.1300.