Linné Eriksen, T. “Verden er ikke som før. Men er alt nytt? Kommentar til Kristen Nordhaug”. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice, vol. 2, no. 2, Oct. 2015, doi:10.7577/fleks.1500.