Røthing, Åse. “«Ubehagets Pedagogikk» – En Inngang Til Kritisk Refleksjon Og Inkluderende Undervisning? English Title: ‘Pedagogy of discomfort’- an Entry to Critical Reflection and Inclusive Teaching?”. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice, vol. 6, no. 1, Mar. 2019, pp. 40-57, doi:10.7577/fleks.3309.