Røthing, Åse. “«Ubehagets pedagogikk» – en inngang til kritisk refleksjon og inkluderende undervisning? English title: ‘Pedagogy of discomfort’- an entry to critical reflection and inclusive teaching?”. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice, vol. 6, no. 1, Mar. 2019, pp. 40-57, doi:10.7577/fleks.3309.