Båtnes, P. I. “Identitetspolitikk Til besvær – Om Det Nye Ubehaget I profesjonsutøvelsen: English Title: The Nuisance of Identity Politics – on the New Discomfort in Professional Practice”. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice, vol. 6, no. 1, Mar. 2019, pp. 58-65, doi:10.7577/fleks.3310.