1.
Angelshaug HK. Fra hjelper til profesjonsutøver - profesjonalisering av tolkeyrket i Norge: English title: From assistant to professional – the professionalization of interpretation in Norway. FLEKS [Internet]. 2015 Jan. 15 [cited 2024 Feb. 24];2(1). Available from: https://journals.oslomet.no/index.php/fleks/article/view/1300