Bærekraftig utvikling gjennom skapende praksis

Forfattere

  • Eva Lutnæs Institutt for estetiske fag Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Nina Fallingen

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.1825

Emneord (Nøkkelord):

økoliteracy, kunst og håndverk, estetisk erfaring, innovasjon, praktisk arbeid, kritisk refleksjon.

Sammendrag

Faget Kunst og håndverk er grunnskolens linse til gjenstandenes, byggenes og bildenes verden; det allmenndannende faget innen visuell og materiell kultur. Faget rommer praktisk problemløsning, estetiske erfaringer, nærhet til materialer og et vurderende blikk. Kunst- og håndverkslærererne står i verkstedet med materialene i hendene og har mulighet til å sette små dagligdagse handlinger og meninger inn i en større sammenheng og utfordre elever til å ta ansvar for det de gjør og det de kanskje velger å ignorere. Artikkelen søker å forsterke fagets samfunnsmandat gjennom å peke på hvilket potensial det har til å fremme økoliteracy og kimer til å bebo denne verden bedre gjennom fire innganger: estetisk erfaring, innovasjon, praktisk arbeid og kritisk refleksjon. 

Forfatterbiografier

Eva Lutnæs, Institutt for estetiske fag Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus

Postdoktor

Nina Fallingen

Snart doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Sør-Øst Norge

Nedlastinger

Publisert

2017-12-29

Hvordan referere

Lutnæs, E., & Fallingen, N. (2017). Bærekraftig utvikling gjennom skapende praksis. FormAkademisk, 10(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.1825

Utgave

Seksjon

Artikler

Cited by