Splotting som erfaringsbasert verktøy for medvirkning og stedsforståelse ved byromsutforming

Forfattere

  • Aina Landsverk Hagen Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet - storbyuniversitetet
  • Jenny B. Osuldsen Snøhetta og NMBU

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.2586

Emneord (Nøkkelord):

Landskapsarkitektur, sosialantropologi, metodeutvikling

Sammendrag

Når et sted skal utvikles, er kunnskap om lokalbefolkningens ønsker, innspill og behov avgjørende for både god planlegging og gjennomføring. I økende grad ser vi at kommunale myndigheter, planleggere, urbanister og arkitekter er opptatt av å få tak i folks stemmer utover den lovpålagte medvirkningen. Samtidig mangler viktige aktører både kompetanse og metoder for å kunne nyttiggjøre seg av med­virkningsinnspill. Hvordan kan folks personlige historier og refleksjoner bli en viktig del av kunnskaps­grunnlaget for en stedsutviklingsprosess og hvordan får vi tak i folks mangfoldige erfaringer og menings­verden på en effektiv og ivaretagende måte? Vi har gjennom flere år med aksjonsforskning på barn og unges medvirkning i by- og stedsutviklingsprosesser, utviklet en kombinert tegneøvelse, dia­log­verktøy og læringsintervensjon vi kaller «splotting». Her tar vi utgangspunkt i det enkle spørsmålet: Hvor har du det godt? Metoden er testet og utviklet i samarbeid med blant andre lokal ungdom i Oslo og landskaps­arkitektstudenter fra NMBU, og gir innsikt i steders betydning for de menneskene det angår uten bruk av forutbestemte kategorier og såkalte «forbildefeller». Splotting er spesielt egnet som verktøy i dialogbaserte medvirkningsprosesser innenfor by- og stedsutvikling med fokus på utforming av det off­entlige rom som sosial arena, blant annet innenfor fag som arkitektur, design og sosialantropologi. Ut­fordringen har vært å sikre systematisk dokumentasjon og oversetting av folks refleksjoner til plan­tegning og formgivning. Metoden har slik store utviklingsmuligheter, og kan også brukes transdisiplinært i samarbeid med fagfelt som kunst og kultur, folkehelse og innenfor organisasjonsutvikling i offentlig sektor.

Forfatterbiografier

Aina Landsverk Hagen, Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet - storbyuniversitetet

Seniorforsker

Jenny B. Osuldsen, Snøhetta og NMBU

Snøhetta Partner, Director, MLArch, MNLA

Professor in Landscape Architecture (NMBU)

Referanser

Abebe, T. (2009). Multiple methods, complex dilemmas: negotiating socio-ethical spaces in participatory research with disadvantaged children. Children's Geographies, 7(4), 451-465. https://doi.org/10.1080/14733280903234519

Bauder, H. (2015). Possibilities of urban belonging. Antipode, 48(2), 252-71. https://doi.org/10.1111/anti.12174

Bernstein, J. H. (2015). Transdisciplinarity: A review of its origins, development, and current issues. Journal of Research Practice, 11(1), Article R1. http://jrp.icaap.org/index.php/jrp/article/view/510/412

Brattbakk, I., Hagen, A. L., Rosten M. R., Sæter, O., Osuldsen, J., Andersen, B., Thorstensen, E. & Bratseth, K. (2015). Hva nå, Tøyen? Sosiokulturell stedsanalyse av Tøyen i Bydel Gamle Oslo. (Rapport 8/2015). Arbeidsforskningsinstituttet. https://doi.org/10.7577/afi/rapport/2015:8

Brattbakk, I., Andersen, B., Hagen A.L., Ruud, M.E., Ander, H.E., Breistrand, H., Skaaja, J. & Dalseide, A.M. (2017). På sporet av det nye Grønland: Sosiokulturell stedsanalyse av Grønland i Bydel Gamle Oslo. Rapport 4/2017, Arbeidsforskningsinstituttet. https://hdl.handle.net/20.500.12199/6503

Bygdås, A., Clegg, S. & Hagen, A.L. (Eds.) (2019). Media management and Digital transformation. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429490187

Canter, D.V. & Craik, K.H. (1981) Environmental psychology. Journal of Environmental psychology 6(1),1-11. https://doi.org/10.1016/S0272-4944(81)80013-8

Cameron, K. S. & Spreitzer, G. M. (2012). The Oxford Handbook of Positive Organizational Scholarship. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199734610.001.0001

Carr, S., Francis, M., Rivlin, L. G. & Stone, A.M. (1992). Needs in public space. In M. Carmona, & S. Tiesdell (Eds.), Urban Design Reader (pp. 230-240). Architectural Press.

Carrithers, M. (1992). Why Humans Have Cultures: Explaining Anthropology and Social Diversity. Oxford University Press.

Cole, M., John-Steiner, V., Scribner, S., & Souberman, E. (Eds.). (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. L. S. Vygotsky. Harvard University Press.

Cooperrider, D. L. & Whitney, D. (1999). Collaborating for Change: Appreciative Inquiry. Berrett-Koehler Publishers.

Cullen, G. (1961). Townscape. Architectural Press.

Devlin, K. & Nasar, J. L. (1989). The beauty and the beast: Some preliminary comparisons of "high" versus "popular" residentual architecture and public versus architect judgements of same. Journal of Environmental Psychology. 9, 333-344. https://doi.org/10.1016/S0272-4944(89)80013-1

Dewey, J. (1897). My pedagodic creed. School Journal, 54(3), 77-80.

Dosen, A.S. & Ostwald, M.J. (2013). Prospect and refuge theory: Constructing a critical definition for architecture and design. The International Journal of Design in Society. 6(1), 9-23. https://doi.org/10.18848/2325-1328/CGP/v06i01/38559

Dutton, J. E. & Ragins, B. R. (Eds.) (2007). Exploring Positive Relationships at Work. Lawrence Erlbaum.

Elwood, S., & Hawkins, H. (2017). Intradisciplinarity and visual politics. Annals of the American Association of Geographers, 107(1), 4-13. https://doi.org/10.1080/24694452.2016.1230413

Feld, S. & Keith B. (Eds.) (1996). Senses of Place. School of American Research Press.

Freire, P. (1993). The pedagogy of the oppressed. Continuum.

Gibson, W. & Brown, A. (2009). Working with Qualitative Data. SAGE. https://doi.org/10.4135/9780857029041

Gifford, R., Hine, D.W., Muller-Clem, W., Reynolds, D.J. & Shaw, K.T. (2000). Decoding modern architecture: A lens model approach for understanding the aesthetic differences of architects and laypersons. Environment and Behaviour, 32(2), 163-187. https://doi.org/10.1177/00139160021972487

Hagen, A.L. & Rudningen, G. (2012). Den første streken  Materialitetens makt i et arkitektfirma, Norsk Antropologisk Tidsskrift, 23(3-4), 274-286. https://doi.org/10.18261/ISSN1504-2898-2012-03-04-07

Hagen A.L. & Skorpen G. S. (2016). Hjelp, jeg er på feltarbeid. Håndbok i etnografisk metode. Cappelen Damm Akademiske.

Hagen A.L., Brattbakk, I., Andersen, B., Dahlgren, K & Ascher, B. (2016). Ungdomstråkk. Ungdoms bruk av uterom, parker og plasser - forprosjekt. (FoU-resultat 1:2016). Arbeidsforskningsinstituttet.

Hagen, A.L. (2017). Ung involvering og stedstilhørighet (FoU-resultat 4:2017). Arbeidsforskningsinstituttet. https://48vlpl2642pa30ejq72t9ozh-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2017/10/Notat_Hagen.pdf

Hagen, A.L. & Tolstad, I.M. (2018). Aktiv, trygg og kreativ - sammen. Folkehelseoppdrag i nærmiljøet på Skullerud i Bydel Østensjø 2017-2021 (FoU-resultat 5:2018). Arbeidsforskningsinstituttet. https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/bitstream/handle/20.500.12199/6524/FoU_2018-05_Aktiv%2C%20trygg%20og%20kreativ_publ.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Hagen A.L., Dalseide A.M., & Lorenzen S.B (2019) "Ung på Lambertseter og Karlsrud»: Oppsummering av Ungdomstråkk på Lambertseter og Karlsrud skoler 7. mai 2019. Notat til høring av planprogram med VPOR for Lambertseter og Karlsrud 2019. Arbeidsforskningsinstituttet. https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13384624-1604491364/Tjenester%20og%20tilbud/Politikk%20og%20administrasjon/Slik%20bygger%20vi%20Oslo/Plan-%20og%20bygningsetaten/Lambertseter-Karlsrud%20%E2%88%92%20Planarbeid/Rapport_ungdomsverksted_%28AFI%29.pdf

Hagen, A.L. & Osuldsen, J. (2021) Urban youth, narrative dialogues, and emotional imprints: How co-creating the 'splotting' methodology became a transformative journey into interdisciplinary collaboration. In M. Stender, C. Bech-Danielsen & , A.L. Hagen (red.). Architectural Anthropology - Exploring lived space (pp.135-148). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003094142-8-12

Hagen, A.L. & Andersen, B. (red.) (kommer november 2021) Ung medvirkning. Kreativitet og konflikter i planlegging. Cappelen Damm Akademisk.

Hagerhall, C. M. (2000). Clustering predictors of landscape preference in the traditional Swedish cultural landscape: prospect-refuge, mystery, age and management. Journal of Environmental Psychology, 20(1), 83-90. https://doi.org/10.1006/jevp.1999.0150

Hofstad, H (2012) Compact city development: High ideals and emerging practices. Refereed article No. 49, October, 2012. European Journal of Spatial Development. https://archive.nordregio.se/Global/EJSD/Refereed%20articles/refereed49.pdf

Hutt, G. K. (2007). Experiential learning spaces: Hermetic transformational leadership for psychological safety, consciousness development and math anxiety related inferiority complex depotentiation. [Unpublished doctoral dissertation], Case Western Reserve University, Cleveland, OH.

Ingold, T. (2007). Lines: A Brief History. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203961155

Ingold, T. (2011). Being Alive: Essays on Movement, Knowledge and Description. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203818336

James, W. (1890). The principles of psychology (2 vols.). Henry Holt. https://doi.org/10.1037/10538-000

James, W. (1912). Essays in radical empiricism. Longmans, Green.

Kaplan, S. & Kaplan, R. (2009) Creating a larger role for environmental psychology: The Reasonable Person Model as an integrative framework. Journal of Environmental Psycholog, 29(3), 329-339. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2008.10.005

Knight, L., McArdle, F., Cumming, T., Bone, J., Li, L., Peterken, C., & Ridgeway, A. (2015). Intergenerational collaborative drawing: A research method for researching with/about young children. Australasian Journal of Early Childhood, 40(4), 21-29. https://doi.org/10.1177/183693911504000404

Knight, L., Zollo, L., McArdle, F., Cumming, T., Bone, J., Ridgway, A. P., & Li, L. (2016). Drawing out critical thinking: testing the methodological value of draweing collaboratively. European Early Childhood Education Research Journal, 24(2), 321-337. https://doi.org/10.1080/1350293X.2016.1143270

Kolb, D. (1984). Experiential learning: Experience as a source of learning and development. Prentice Hall. https://doi.org/10.1177/1046878108325713

Kolb, A.Y. & Kolb, D.A. (2009). The learning way: Meta-cognitive aspects of experiential learning. Simulation & Gaming, 40(3), 297-327. https://doi.org/10.1177/1046878108325713

Lempert, M. (2014). Uneventful ethics. Comment on Laidlaw, James. 2014. The Subject of Virtue: An anthropology of ethics and freedom. Cambridge: Cambridge University Press. Hau: Journal of Ethnographic Theory, 4(1), 465-472. https://doi.org/10.14318/hau4.1.029

Ludema, J. D., Cooperrider, D. L. & Barrett, F. J. (2006). Appreciative Inquiry: the Power of the Unconditional Positive Question. In P. Reason & H. Bradbury (Eds.) Handbook of Action Research (pp.155-165). Sage Publications.

Lynch, K. (1960). The Image of the City. MIT Press.

Malinowski, B. (1932). Argonauts of the Western Pacific. Georg Routledge & Sons. (Opprinnelig utgitt 1922)

Maturana, H. (1980) The biology of cognition. In H. Maturana & F. Varela (Eds.), Autopoiesis and cognition (pp. 5-58). D. Reidel. (Opprinnelig utgitt 1970) https://doi.org/10.1007/978-94-009-8947-4_1

McGregor, S. L. T. (2015). The Nicolescuian and Zurich approaches to transdisciplinarity. Integral Leadership Review, 15(2). http://integralleadershipreview.com/13135-616-the-nicolescuian-and-zurich-approaches-to-transdisciplinarity/

McNiff, S. (2008). Arts-Based Research. In J. G. Knowles, & A. L. Cole, Handbook of the Arts in Qualitative Research: Perspectives, Methodologies, Examples, and Issues (pp. 29-40). Sage. https://doi.org/10.4135/9781452226545.n3

Merleau-Ponty, M. (2012). The Phenomenology of Perception. Routledge. (Opprinnelig utgitt 1945) https://doi.org/10.4324/9780203720714

Molden, D. C., & Dweck, C. S. (2006). Finding "meaning" in Psychology: A lay theories approach to self-regulation, social perception and social development. American Psychologist, 61(3), 192-203. https://doi.org/10.1037/0003-066X.61.3.192

Montuori, A. (2008). Foreword: Transdisciplinarity. In B. Nicolescu (Ed.), Transdisciplinarity: Theory and practice (pp. ix-xvii). Hampton.

Munthe-Kaas, P., & Hoffmann, B. (2016). Democratic design experiments in urban planning - navigational practices and compositionist design. CoDesign, 13(4), 287-301. https://doi.org/10.1080/15710882.2016.1233284

Møystad, O. (2012). The spirit of place in a multicultural society. Architecture Norway, An Online Review of Architecture by Arkitektur N. https://architecturenorway.no/questions/identity/moystad-on-cns/

Nasar, J. L. (1986). Symbolic meanings of house styles. Environment and Behavior. 21(3), 235-257. https://doi.org/10.1177/0013916589213001

Nasar, J. L. (1994). Urban design aesthetics: the evaluative qualities of building exteriors. Environment and Behavior, 26(3), 377-401. https://doi.org/10.1177/001391659402600305

Norberg-Schulz, C. (1988). The Concept of Place. In C. Nordberg-Schulz. Architecture: Meaning and Place. Selected Essays (pp. 27-38). Rizzoli. (Opprinnelig utgitt 1969)

Norberg-Schulz, C. (1980). Genius Loci: Towards a phenomenology of architecture. Rizzoli.

Peirce, C.S. (1992). How To Make Our Ideas Clear. In N. Houser & C. Kloesel (Eds.) The Essential Peirce, (Vol.1, pp. 124-141). Indiana University Press. (Opprinnelig utgitt 1878) https://doi.org/10.2307/j.ctvpwhg1z.13

Piaget, J. (1972). The epistemology of interdisciplinary relationships. In Centre for Educational Research and Innovation (CERI), Interdisciplinarity: Problems of teaching and research in universities (pp. 127-139). Organisation for Economic Cooperation and Development.

Punch, S. (2002). Research with children: the same or different from research with adults? Childhood, 9(3), 321-341. https://doi.org/10.1177/0907568202009003045

Purcell, A. T. & Nasar, J. L. (1992). Experiencing other people's houses: A model of similarity and differences in environmental experience. Journal of Environmental Psychology, 12(3), 199-211. https://doi.org/10.1016/S0272-4944(05)80135-5

Ricouer, P. (1991). Narrative identity. Philosophy Today, 35(1), 73-81. https://doi.org/10.5840/philtoday199135136

Rogers, C. R. (1951). Client-centered therapy: Its current practice, implications and theory. Constable.

Rogers, C. R. (1964). Toward a modern approach to values: The valuing process in the mature person. Journal of Abnormal and Social Psychology, 63(2), 160-167. https://doi.org/10.1037/h0046419

Rosten, M. G. (2015) «Nest siste stasjon, linje 2» - Sted, tilhørighet og unge voksne i Groruddalen. [Doktoravhandling], Sosialantropologisk institutt, det Samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Ruud, M.E., Brattbakk, I., Røe, P.G. & Vestby, G.M. (2007). Sosiokulturelle stedsanalyser. Veileder. Akershus fylkeskommune, Husbanken, KRD, MD, NIBR.

Røe, P.G. (2014). Analysing Place and Place-making: Urbanization in Suburban Oslo. International Journal of Urban and Regional Research, 38(2 March), 498-515. https.//doi.org/10.1111/1468-2427.12113 https://doi.org/10.1111/1468-2427.12113

Røe, P.G. & Vestby, G.M. (2012). Sosiokulturelle stedsanalyser: Teorigrunnlag og metodologi. I A. Førde, B. Kramvig, N. Gunnerud Berg & B. Dale (red.) Å finne sted. Metodologiske perspektiver i stedsanalyser. (pp. 43-62). Akademika forlag.

Sanders, E.B.-N. & Stappers, P.J. (2008). Co-creation and the new landscapes of design. CoDesign, 4(1): 5-18. https://doi.org/10.1080/15710880701875068

Sanders, E.B.-N. & Stappers, P.J. (2013) Convival Toolbox: Generative Research for the front-end of design. BIS Publishers.

Segalàs, J., & Tejedor, G. (2013, September). Transdisciplinarity: A must for sustainable education. Keynote address at the 41st SEFI Conference, Leuven, Belgium. http://www.sefi.be/conference-2013/images/keynote_segalas.pdf

Stamps, A. E. (1994). Formal and non-formal stimulus factors in environmental preference. Perceptual and Motor Skills, 79(1), 3-9. https://doi.org/10.2466/pms.1994.79.1.3

Stamps, A. E. (1995). Stimulus and respondent factors in environmental preference. Perceptual and Motor Skills, 80(2), 668-670. https://doi.org/10.2466/pms.1995.80.2.668

Stamps, A. E. (1996). People and places: variance components of environmental preferences. Perceptual and Motor Skills, 82(1), 323-334. https://doi.org/10.2466/pms.1996.82.1.323

Stamps, A.E. & Nasar, J.E. (1997). Design review and public preferences: Effects of geographical location, public consensus, sensation seeking, and architectural styles. Journal of Environmental Psychology, 17(1),11-32. https://doi.org/10.1006/jevp.1996.0036

Tamari, T. (2016). The Phenomenology of Architecture: A Short Introduction to Juhani Pallasmaa. Body & Society, 23(1), 91-95. https://doi.org/10.1177/1357034X16676540

Thorstensen, E., Brattbakk, I. & Hagen, A.L. (2021). Images of Place, Secularity and Gentrification: On Urban Religious Belonging in an Inner City Neighbourhood in Oslo. Secularism and Nonreligion, 10(3), 1-16. https://doi.org/10.5334/snr.144

Tolstad, I., Hagen, A.L., & Andersen, B. (2017). The amplifier effect: Youth co-creating urban spaces of belonging through art, architecture and anthropology. In S. Bastien & H. Holmarsdottir (Eds.) Youth as architects of change: global efforts to advance youth-driven innovation for social change. (pp. 215-242). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66275-6_9

Tolstad, I.M. & Hagen, A.L. (2019). Conflicting centers of attention: Managing tensions between industry and creativity in a Norwegian film talent development program. Paper presentert på Nordic Conference on Cultural Policy Research, Bitfrost, Island. 28-30. august 2019.

Tsoukas, H. (2009). A dialogical approach to the creation of new knowledge in organizations. Organization Science, 20(6), 941-957. https://doi.org/10.1287/orsc.1090.0435

Vestby, N. (2015). I crossed the line. InFormation. Nordic Journal of Art and Research, 4(2), 1-22. https://doi.org/10.7577/if.v4i2.1546

Vestby, G.M., Brattbakk, I. & Norvoll, R. (2017). Lytt til seniorene! Utføring av medvirkningsmodell for aldersvennlige lokalsamfunn. (Samarbeidsrapport NIBR/AFI 2017). By- og regionforskningsinstituttet NIBR - Høgskolen i Oslo og Akershus. https://hdl.handle.net/20.500.12199/5693

Wickson, F., Carew, A.L. & Russell, A.W. (2006). Transdisciplinary research: characteristics, quandaries and quality. Futures, 38(9), 1046-1059. https://doi.org/10.1016/j.futures.2006.02.011

Østerberg, D. (1994). Innledning. I M. Merleau-Ponty. Kroppens fenomenologi, (V-XII). Pax forlag.

Splotting

Nedlastinger

Publisert

2021-10-19

Hvordan referere

Hagen, A. L., & Osuldsen, J. B. (2021). Splotting som erfaringsbasert verktøy for medvirkning og stedsforståelse ved byromsutforming . FormAkademisk, 14(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.2586

Utgave

Seksjon

Artikler

Cited by