Makerspace – Flipped classroom og skapende prosesser - En situasjonsstudie fra UH-sektoren

Forfattere

  • Peter Haakonsen OsloMet - storbyuniversitetet
  • Gitte Skjønneberg OsloMet - storbyuniversitetet

Sammendrag

OsloMet Makerspace ble i 2019 introdusert i Faglærerutdanningen i design, kunst og håndverk ved Institutt for estetiske fag (EST) ved OsloMet som del av et utviklingsprosjekt. Makerspace ble her prøvd ut i undervisning på tredje studieår, og den teoretiske opplæringen tilbudt som flipped classroom. Sentrale premisser var studentaktiv undervisning og at emneplanens læringsutbyttebeskrivelser ble ivaretatt. Aktuelle læringsutbyttebeskrivelser sorteres i artikkelen under skapende prosesser, og diskuteres ut fra gjennomført- og erfart læreplannivå. Basert på observasjon, studentevalueringer og evaluerende samtale, framkommer det at gjennomføringen på et makerspace går raskt og produktene blir presise, noe som igjen gir produktene et profesjonelt uttrykk. Studien indikerer at makerspaces åpner opp for nye måter å ivareta læringsutbyttebeskrivelsene på. Det er samtidig relevant med kritisk refleksjon over kjennetegn på kvalitet på produktene når en ser forbi fascinasjonen studentene uttrykker over produktenes profesjonelle preg.

Nedlastinger

Publisert

2020-12-31

Hvordan referere

Haakonsen, P., & Skjønneberg, G. (2020). Makerspace – Flipped classroom og skapende prosesser: - En situasjonsstudie fra UH-sektoren . FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 13(6). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3875