Å forme et kreativt blikk

Fotografi i samspill mellom teknisk ferdighet og bildeforståelse

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.4807

Emneord (Nøkkelord):

Fotografi, Pedagogikk, Bildeforståelse

Sammendrag

Artikkelen omhandler hva det vil si å lære seg å ta gode bilder, og bruker dette som utgangspunkt for å diskutere forholdet mellom meningsskaping og kunnskaps- og ferdighetstilegning. Vi tar utgangspunkt i forholdet mellom fotografi som teknikk og som bildeforståelse, forholdet mellom bilder og samfunn, og hvordan disse relasjonene har endret seg i nyere tid. Med tanke på lærerens rolle diskuterer vi forholdet mellom kunst og undervisning, samt mellom lærerens didaktiske og fagspesifikke kunnskaper og ferdigheter. I artikkelen presenterer vi stegene i en undervisningspraksis som er ment å skape samspill mellom bildeforståelse og teknikk, og vi bruker dette som utgangspunkt for å diskutere samspillet mellom meningsskaping og kunnskaps- og ferdighetstilegning, samt hvilke forutsetninger som må være til stede i undervisningen.

Forfatterbiografier

Hilde Honerud, Universitetet i Sørøst-Norge

Førsteamanuensis
Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap
USN Handelshøyskolen

Jon Honerud, Univeristetet i Sørøst-Norge

Førsteamanuensis
Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap
USN Handelshøyskolen

 

Referanser

Adams, J., Wormwood, K., Atkinson, D., Dash, P., Herne, S., & Page, T. (2008). Teaching Through Contemporary Art: A Report on Innovative Practices in The Classroom. Tate Publishing. https://doi.org/10.1111/j.1476-8070.2011.01676.x

Ahlin, D., & Benzler, B. (2017). Svenska folket om “fejk nyheter”. IPSOS. http://tu. se/wp-content/uploads/2017/02/Ipsos_analys_TU_Fejk-nyheter-24-feb-2017. pdf.

Allan, J. (2007). Rethinking inclusive education: The philosophers of difference in practice (INED Vol. 5). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-6093-9

Antonioni, M., Cortázar, J., & Guerra, T. (1968). Blow-up (Vol. 245). Einaudi.

Barthel, M., Mitchell, A., & Holcomb, J. (2016). Many Americans Believe Fake News is Sowing Confusion. Pew Research Center. http://www.journalism.org/2016/12/15/many-americans-believe-fake-news-is-sowing-confusion/.

Barthes, R. (1977). Image – Music – Text (S. Heath, Trans.). Noonday Press.

Barthes, R. (1981). Camera lucida: Reflections on photography. Macmillan.

Bazin, A. (1967). What is Cinema? Volume I (H. Gray, Trans.). University of California Press.

Becher, B., & Becher, H. (2004). Basic Forms of industrial buildings. Schirmer.

Beck, I. L. (1996). Questioning the Author: A Yearlong Classroom Implementation to Engage Students with Text. The Elementary School Journal, 96(4), 385-414. https://doi.org/10.1086/461835

Benjamin, W. (2004). The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction, In J. Rivkin, & M. Ryan. Literary Theory: An Anthology (2. Ed., s. 1235-1241). Blackwell publishing,. (Opprinnelig publisert 1935)

Berger, J. (2008). Ways of seeing (New ed.). Penguin books. (Opprinnelig publisert 1972)

Blichfeldt, J. F. (2004). Oppgaverasjonalitet og kunnskapsforståelse. Nordiske organisasjonsstudier, 6(3). 21- 48.

Blömeke, S., Gustafsson, J.-E., & Shavelson, R. J. (2015). Beyond dichotomies: Competence viewed as a continuum. Zeitschrift für Psychologie. 223(1), 3-13.https://doi.org/10.1027/2151-2604/a000194

Blömeke, S., Jentsch, A., Ross, N., Kaiser, G., & König, J. (2022). Opening up the black box: Teacher competence, instructional quality, and students’ learning progress. Learning and Instruction, 79. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2022.101600

Brandtzaeg, P. B., Følstad, A., & Chaparro Domínguez, M. Á. (2018). How Journalists and Social Media Users Perceive Online Fact-Checking and Verification Services. Journalism Practice, 12(9), 1109-1129. https://doi.org/10.1080/17512786.2017.1363657

Brett, D. W., & Lusty, N. (2019). Photography and Ontology. Routledge.

Brophy, J. (2000). Teaching (Vol. 1). International Academy of Education. http://www.iaoed.org/downloads/prac01e.pdf

Burgin, V. (1986). The end of art theory. Bloomsbury Publishing. https://doi.org/10.1007/978-1-349-18202-2

Campt, T. M. (2017). Listening to images. Duke University Press. https://doi.org/10.1515/9780822373582

Carlson, M. (2009). THE REALITY OF A FAKE IMAGE News norms, photojournalistic craft, and Brian Walski's fabricated photograph. Journalism Practice, 3(2), 125-139. https://doi.org/10.1080/17512780802681140

Dewdney, A. (2021). Forget Photography. MIT Press.

Engeström, Y. (2001). Expansive Learning at Work: Toward an activity theoretical reconceptualization. Journal of education and work, 14(1), 133-156. https://doi.org/10.1080/13639080020028747

Farkas, X., & Bene, M. (2021). Images, Politicians, and Social Media: Patterns and Effects of Politicians’ Image-Based Political Communication Strategies on Social Media. The International Journal of Press/Politics, 26(1), 119-142. https://doi.org/10.1177/1940161220959553

Fauth, B., Decristan, J., Decker, A.-T., Büttner, G., Hardy, I., Klieme, E., & Kunter, M. (2019). The effects of teacher competence on student outcomes in elementary science education: The mediating role of teaching quality. Teaching and teacher education, 86, 102882. https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.102882

Flusser, V. (2000). Towards a philosophy of photography. Reaktion. (Opprinnelig utgitt 1983)

Giuliani, A. (2020). Covid-19. San Salvatore. https://www.albertogiuliani.com/2020/05/23/covid19/

Gulliksen, M. S. (2012). Gode Valg – om læreres utvelgelseskompetanse i Kunst og håndverk. FormAkademisk, 5(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.501

Hand, M. (2012). Ubiquitous photography (1st ed.). Polity Press.

Henning, M. (2018). Photography: the unfettered image. Routledge.

Hus, A., & Riis, K. (2020). Å fange med blikket og kjenne med hendene: Utstilling som skapande prosess og didaktisk grep. FormAkademisk, 13(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.3536

Haakonsen, P., & Skjønneberg, G. (2020). Makerspace – Flipped classroom og skapende prosesser:-En situasjonsstudie fra UH-sektoren. FormAkademisk, 13(6). https://doi.org/10.7577/formakademisk.3875

Jay, J. K., & Johnson, K. L. (2002). Capturing complexity: a typology of reflective practice for teacher education. Teaching and teacher education, 18(1), 73-85. https://doi.org/10.1016/S0742-051X(01)00051-8

Jové, G., Gutiérrez‐Ujaque, D., Bonastra, Q., & Simón‐Martín, M. (2022). From Hybrid Spaces to In‐between Spaces: A Journey with Contemporary Art and Situated Knowledge. The international journal of art & design education, 41(2), 242-256. https://doi.org/10.1111/jade.12411

Jurgenson, N. (2019). The social photo: On photography and social media. Verso Books.

Kaiser, G., Blömeke, S., König, J., Busse, A., Döhrmann, M., & Hoth, J. (2017). Professional competencies of (prospective) mathematics teachers—cognitive versus situated approaches. Educational studies in mathematics, 94(2), 161-182. https://doi.org/10.1007/s10649-016-9713-8

Keltner, D., Oatley, K., & Jenkins, J. M. (2014). Understanding emotions (3rd ed.). Wiley.

Kloser, M., Wilsey, M., Madkins, T. C., & Windschitl, M. (2019). Connecting the dots: Secondary science teacher candidates’ uptake of the core practice of facilitating sensemaking discussions from teacher education experiences. Teaching and Teacher Education, 80, 115-127. https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.01.006

Lange, D. (1936). Migrant Mother, i St. Mark’s School of Texas Photography blog 2. Oktober 2013. http://stmarksphoto.org/blog/2013/10/2/dorthea-langes-migrant-mother

Lewis, S. (2019, April 25). The racial bias built into photography. The New York Times. https://www.nytimes.com/2019/04/25/lens/sarah-lewis-racial-bias-photography.html

Los Angeles Times (2003, Mars 31). Forside. Gjengitt i ilPost 29. September 2009. https://www.ilpost.it/2015/07/23/altered-images-mostra-new-york/los-angeles-times_brian-walski/

Lu, L., & Chang, H.-M. (2022). Rhizomatic Encounters With Inter/Transmedia Art: A Pedagogy for Learning and Teaching Experiential Contemporary Art. Studies in Art Education, 63(1), 9-24. https://doi.org/10.1080/00393541.2021.2007726

May, J. (2019). Signal, Image, Architecture: Everything is already an image. Columbia University Press.

O’Donoghue, D. (2015). The turn to experience in contemporary art: A potentiality for thinking art education differently. Studies in Art Education, 56(2), 103-113. https://doi.org/10.1080/00393541.2015.11518954

Orr, S., & Shreeve, A. (2019). Art and design pedagogy in higher education: knowledge, values and ambiguity in the creative curriculum. Routledge.

Paek, S. H., & Sumners, S. E. (2019). The Indirect Effect of Teachers’ Creative Mindsets on Teaching Creativity. The Journal of Creative Behavior, 53(3), 298-311. https://doi.org/10.1002/jocb.180

Rubinstein, D. (2018). Keeping up with the Cartesians: on the culture of the selfie with continual reference to Kim Kardashian. In C. Cotton (Ed.), Public, Private, Secret. On Photography & the Configuration of Self (s. 65-69). Aperture. https://ualresearchonline.arts.ac.uk/id/eprint/12810/1/Keeping_up_with_the_Cartesians_on_the_cu.pdf

Schwartz, D. (1999). Schwartz, D. (1992). “To tell the truth: Codes of objectivity in photojournalism.” Communication, 13(2), 95-109.

Shulman, L. (1986). Paradigms and research programs for the study of teaching. In M. Wittrock (Ed.), Handbook of research on teaching (s. 3-36). Macmillan.

Skjelbred, B. H. (2021). " Det ekstra laget" – for en helhetlig undervisning: Observasjonstegning og forestillingstegning i skolen – hva står på spill. FormAkademisk, 14(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.3823

Skjelbred, B. H., & Borgen, J. S. (2019). Ungdomsskolelæreres oppfatninger av tegning sett i lys av den grunnleggende ferdigheten" å skrive" i kunst og håndverk, Acta Didactica Norge, 13(1), art. 10. https://doi.org/10.5617/adno.6438

Trist, E. L. (1981). The evolution of socio-technical systems (Vol. 2). Ontario Quality of Working Life Centre. https://www.lmmiller.com/blog/wp-content/uploads/2013/06/The-Evolution-of-Socio-Technical-Systems-Trist.pdf

Tormey, R. (2021). Rethinking student-teacher relationships in higher education: a multidimensional approach. Higher education, 82(5), 993-1011. https://doi.org/10.1007/s10734-021-00711-w

Vollmer, H. J. (2021). Powerful educational knowledge through Subject Didactics and General Subject Didactics. Recent developments in German-speaking countries. Journal of curriculum studies, 53(2), 229-246. https://doi.org/10.1080/00220272.2021.1887363

Wollen, P. (1976). Signs and Meaning in the Cinema). Indiana University Press.

von Trier, L. (Regissør). (2004). De Fem Benspænd [Film]. https://www.filmweb.no/film/ART20040181#04.01.2023

Xu, N., & Gutsche, R. E. (2021). “Going Offline”: Social Media, Source Verification, and Chinese Investigative Journalism During “Information Overload”. Journalism Practice, 15(8), 1146-1162. https://doi.org/10.1080/17512786.2020.1776142

Zeichner, K. (2012). The turn once again toward practice-based teacher education. Journal of teacher education, 63(5), 376-382. https://doi.org/10.1177/0022487112445789

Nedlastinger

Publisert

2023-01-23

Hvordan referere

Honerud, H., & Honerud, J. (2023). Å forme et kreativt blikk: Fotografi i samspill mellom teknisk ferdighet og bildeforståelse . FormAkademisk , 16(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.4807

Cited by