Programmering i Kunst og håndverk 2018-2022

Utviklingen av pseudokodemodellen

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.4812

Emneord (Nøkkelord):

Programmering, Kunst og håndverk, LK20, DBR, Scratch

Sammendrag

Helt siden det tidlig i 2018 ble kjent at programmering skulle bli en del av Kunst og håndverk i kommende læreplaner, startet jeg å holde korte kurs i programmering for faglærerstudenter i design, kunst og hånd­verk. Hensikten var først å gi studentene et innblikk i hva slags muligheter som lå i programmering i Kunst og håndverk, og forhåpentligvis bidra til at enkelte av studentene ville orientere seg videre i temaet på egenhånd. Utviklingen av denne undervisningen har gradvis utviklet seg fra år til år, i en vekselvirkning sammen med andre relevante prosjekter. Gjennom designbasert forskning med mål om å utvikle og forbedre egen praksis, ser denne artikkelen på fem års undervisning i programmering med hovedfokus på Scratch. En erfaring er at det er viktigere at studenter (og elever) får komme fort i gang med å utforske programmeringens muligheter og begrensninger, enn at de skal få veldig mye opplæring i forkant av en økt. Et annet biprodukt eller resultat av disse erfaringene er at strukturen på under­visningen settes opp som en egen kode, som har fått navnet pseudokodemodellen.

Referanser

Bakker, A. (2018). Design Research in Education : A Practical Guide for Early Career Researchers. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203701010

Hoebeke, S., Strand, I., & Haakonsen, P. (2021). Programming as a New Creative Material in Art and Design Education. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 28(2), 233–240. https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4325

Høibo, I.H. (2022, 18. januar). Eit nettbrett til kvar elev gir ikkje digital kompetanse. Forskersonen.no. https://forskersonen.no/barn-og-ungdom-kronikk-meninger/eit-nettbrett-til-kvar-elev-gir-ikkje-digital-kompetanse/1965235

Kunnskapsdepartementet. (2017a). Mer koding og teknologi inn I skolen (Pressemelding nr. 84/17). Regjeringen Solberg. https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/smk/pressemeldinger/2017/mer-koding-og-teknologi-inn-i-skolen/id2568375/

Kunnskapsdepartementet. (2017b). Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Fastsatt som forskrift ved kongelig resolusjon. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/opplaringens-verdigrunnlag/1.4-skaperglede-engasjement-og-utforskertrang/?lang=nob

Kunnskapsdepartementet. (2019). Kjerneelementer. Læreplan i Kunst og håndverk (KHV01‑02). Fastsatt som forskrift. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. https://www.udir.no/lk20/khv01-02/om-faget/kjerneelementer?lang=nob

Lær Kidsa Koding. (u.å.). Scratch. https://oppgaver.kidsakoder.no/scratch

Martinez, S. L. & Stager, G. (2019). Invent to learn : Making, Tinkering, and Engineering in the Classroom (2. utg.). Constructing Modern Knowledge Press.

McKenney, S. & Reeves T.C. (2018). Conducting Educational Design Research (2. utg.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315105642

Nygård, K. (2018). Programmering i grunnskolen- hvordan komme i gang? Pedlex.

Papert, S. (1993). Mindstorms : Children, Computers and Powerful Ideas. (2. utg.). Basic Books.

Resnick, M., Maloney, J., Monroy-Hernandez, A., Rusk, N., Eastmond, E., Brennan, K., Kafai, Y. (2009). Scratch: Programming for all. Communications of the ACM, 52(11) , 60–67. https://doi.org/10.1145/1592761.1592779

Resnick, M. & Rosenbaum, E. (2013). Designing for tinkerability. In M. Honey & D. Kanter (Eds.), Design, make, play: Growing the next generation of STEM innovators (pp. 163–181). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203108352

Sevaldson, B. (2010). Discussions & Movements in Design Research. FormAkademisk, 3(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.137

Skaperskolen. (u.å.). Kløkt. Pedagogisk verktøykasse. https://skaperskolen.no/pedagogisk-verktoykasse/#klokt

Steenbuch, B. (2016, 8. okt). Oslo kommune skal lære niåringer å programmere. Aftenposten. https://www.aftenposten.no/oslo/i/dBV2X/oslo-kommune-skal-laere-niaaringer-aa-programmere

Utdanningsdirektoratet. (2018). Kunst og håndverk/Doudji/Duodje/Duedie (Høringsbrev av 05.03.2018). https://hoering.udir.no/Hoering/v2/197?notatId=356

Utdanningsdirektoratet. (2019). Algoritmisk tenkning. Digital kompetanse i barnehage og skole. https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/profesjonsfaglig-digital-kompetanse/algoritmisk-tenkning/

Utdanningsdirektoratet. (2022). Kompetansepakker. https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kompetansepakker/

Nedlastinger

Publisert

2023-01-23

Hvordan referere

Haakonsen, P. (2023). Programmering i Kunst og håndverk 2018-2022 : Utviklingen av pseudokodemodellen. FormAkademisk , 16(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.4812

Cited by