[1]
Grange, K. 2010. Mellan skrå och profession. Om de svenska arkitekt- och ingenjörsutbildningarnas framväxt och hur ett dominerande kunskapsideal har tagit form. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk. 3, 2 (des. 2010). DOI:https://doi.org/10.7577/formakademisk.109.