[1]
Frisch, N.S. 2008. Når øyet styrer hånden: Om mestringsprosesser i barnehagen. FormAkademisk. 1, 1 (okt. 2008). DOI:https://doi.org/10.7577/formakademisk.123.