[1]
Lutnæs, E. 2015. Kritisk refleksjon og systemorientert design: – Bevisstgjøring og endringskompetanse gjennom Utdanning for bærekraftig forbruk. FormAkademisk . 8, 3 (des. 2015). DOI:https://doi.org/10.7577/formakademisk.1433.