[1]
Reitan, J.B. 2015. Leder. FORMakademisk – både akademisk ledende og aktivt rekrutterende. FormAkademisk . 8, 3 (des. 2015). DOI:https://doi.org/10.7577/formakademisk.1562.