[1]
Almevik, G. 2019. Hantverksvetenskap och vetenskapligt hantverk: Om utvärdering av lärandemål i hantverksinriktad högskoleutbildning. FormAkademisk. 12, 1 (okt. 2019). DOI:https://doi.org/10.7577/formakademisk.2310.