[1]
Brænne, K. 2018. Frå DesignDialog til Design Literacy: Om etablering av eit fagdidaktisk forskingsfelt innan design, kunst og handverk. FormAkademisk. 11, 1 (des. 2018). DOI:https://doi.org/10.7577/formakademisk.2574.