[1]
Reitan, J.B. 2018. FormAkademisk 10 år – med forskning på design og designdidaktikk. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk. 11, 1 (okt. 2018). DOI:https://doi.org/10.7577/formakademisk.2966.