[1]
Skjelbred, B.H. 2021. "Det ekstra laget"- for en helhetlig undervisning: Observasjonstegning og forestillingstegning i skolen-hva står på spill. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk. 14, 1 (okt. 2021). DOI:https://doi.org/10.7577/formakademisk.3823.