[1]
Risan, L.C. og Nørve, S. 2013. Universell utforming og den vanskelige avgrensingen av «alle». FormAkademisk . 6, 3 (des. 2013). DOI:https://doi.org/10.7577/formakademisk.436.