[1]
Brodshaug, I. og Reitan, J.B. 2021. Networking for strengthening design literacy. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk. 14, 4 (des. 2021). DOI:https://doi.org/10.7577/formakademisk.4641.