[1]
Klungland, M. 2023. Romtidmaterialisering og subjektivering: Kunst- og hÄndverksdidaktikk under posthumane betingelser . FormAkademisk. 16, 2 (jan. 2023). DOI:https://doi.org/10.7577/formakademisk.4799.