[1]
Gulliksen, M.S. 2013. Gode Valg – om læreres utvelgelseskompetanse i Kunst og håndverk. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk. 5, 2 (jan. 2013). DOI:https://doi.org/10.7577/formakademisk.501.